Regulamin sklepu internetowego holowniczy.pl 

I. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie na wybrany produkt można złożyć:

  • za pośrednictwem sklepu internetowego www.holowniczy.pl
  • przez e-mail info@holowniczy.pl
  • telefonicznie pod numerami: 58 301 10 47 lub 501 490 444 (PN. – PT: od 8:00-18:00,        SOB: 9:00-13:00)
  • osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Rzemieślniczej 29 w Sopocie.

 2. Zakupy w sklepie internetowym holowniczy.pl nie wymagają rejestracji. Klient kompletuje zamówienie za pomocą przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się na karcie produktu. Po wybraniu sposobu płatności i dostawy klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia.

3. W formularzu zamówienia sklepu internetowego prosimy o podanie danych do wysyłki zamówionego towaru, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

4. Do każdego zamówienia dołączamy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeżeli potrzebujecie Państwo faktury VAT, prosimy o poinformowanie nas o tym w formularzu i podanie pełnych danych firmy.

5. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym przesyłamy na wskazany przez klienta adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

6. Termin realizacji standardowego zamówienia wynosi 1-3 dni robocze. W rzadkich przypadkach termin realizacji zamówienia może się wydłużyć. Klient zostanie o tym powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu nadania przesyłki.

8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 501 490 444 lub mailem na: info@holowniczy.pl

9. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

10. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

11. Podane ceny towarów są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli podany adres dostawy jest spoza terytorium Polski.

13. W przypadku zamówień mało popularnych haków oraz nietypowych wiązek elektrycznych sprowadzanych na zamówienie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości do 30% wartości towaru.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące formy płatności za zamówiony towar:

  • za pobraniem: płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Gotówkę odbiera za pokwitowaniem pracownik firmy kurierskiej, który dostarcza paczkę;
  • kartą kredytową lub płatniczą;
  • przelewem na nasze konto z podaniem numeru zamówienia:

               ExpertMobil.pl sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 29, 81-855 Sopot

               ING BANK  25 1050 1764 1000 0090 9466 1502

  • przelewem za pomocą zewnętrznego systemu płatności;
  • gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Na terenie Polski zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Na życzenie klienta udostępniamy numer listu przewozowego, który umożliwia sprawdzanie statusu przesyłki.

3. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli paczka jest uszkodzona lub niekompletna, klient ma obowiązek sporządzić raport szkodowy z kurierem dostarczającym.

 4. Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie firmy w Sopocie przy ulicy Rzemieślniczej 29, w dni robocze, w godz. 9 - 18 oraz w soboty w godz. 9-13 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

5. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. W przypadku odesłania nieodebranej przesyłki do sklepu, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia warunków ponownej dostawy.

6. Wysyłki zagraniczne są realizowane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Warunki takiego zamówienia są uzgadniane indywidualnie. 

IV. GWARANCJA I ZWROTY

1. Cały asortyment produktów w sklepie internetowym holowniczy.pl objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje wady techniczne, materiałowe i produkcyjne.

2. Podstawą uznania reklamacji jest paragon lub faktura VAT.

3. Po uprzednim kontakcie telefonicznym uszkodzony produkt z dołączoną kserokopią dowodu zakupu oraz z opisem reklamacji należy odesłać na adres:

                ExpertMobil.pl

                 ul. Rzemieślnicza 29

                81-855 Sopot

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od wpływu zgłoszenia.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez producenta towar zostanie naprawiony lub wymieniony jest na nowy – o tych samych parametrach technicznych. Jeżeli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe (np. model haka jest  wycofany z produkcji, wyczerpane są stany magazynowe) - zwracamy cenę zakupu.

V. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

ExpertMobil.pl Sp.z o.o.

ul. Rzemieślnicza 29

81-855 Sopot.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

ExpertMobil.pl Sp.z o.o.

ul. Rzemieślnicza 29

81-855 Sopot.

3. Warunki zwrotu opisane w ww. ustawie:

- niezniszczone, oryginalne opakowanie w jakim towar został dostarczony do klienta.

- towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym - bez oznak używania (nowy) oraz bez jakichkolwiek uszkodzeń

- zwracany towar należy odesłać na koszt nadawcy na adres:

                ExpertMobil.pl Sp.z o.o.

                ul. Rzemieślnicza 29

                81-855 Sopot.

4. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz dopiskiem „zwrot konsumenta do sklepu internetowego holowniczy.pl”

5. Sprzedający po otrzymaniu towaru zwróci pełną kwotę stanowiącą cenę produktu. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto zamawiającego. Dokumenty korygujące dokonaną sprzedaż będą wysłane na adres zamawiającego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sklep holowniczy.pl prowadzony jest przez firmę:

ExpertMobil.pl Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 29, 81-855 Sopot
NIP: 583 31 50 832 REGON: 221618571
KRS: 0000412263 Zarejestrowane przez:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
tel.: (58) 301 10 47, kom: 501 490 444
mail: info@holowniczy.pl

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp.)

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z regulaminem.

4. Administratorem Danych Osobowych jest firma Expertmobil.pl sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 29. Dane osobowe przetwarzane będą przez sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6. Klient ma prawo modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe z bazy danych firmy. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo, na adres info@holowniczy.pl 

7. Sprzedawca za wyraźną zgodą klienta może przekazać dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, jeżeli klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU.

8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", umożliwiający poprawne działanie sklepu internetowego. 

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do sklepu internetowego, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, wzorców, formularzy, logotypów, projektu graficznego należą do firmy Expertmobil sp. z o.o., a korzystanie z nich jest możliwe tylko za pisemną zgodą.

2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty lub ich wycofywania.

3. Informacje zawarte na stronie Internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej www.holowniczy.pl

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

zespół holowniczy.pl